Освітня програма Молодіжного центру Волині «Місія L» – місія лідер.

Мета: розвиток м’яких навичок (над професійних навичок) підлітків (14-18 років) міста Луцька для формування середовища молодіжних лідерів, соціальних проектів та молодіжних організацій.


Завдання:
Розвиток м’яких навичок (soft skills) через тренінгове навчання для спільного впровадження соціальних проектів;
Формування молодіжних ініціативних груп та нових молодіжних організацій для сталого розвитку молодіжного руху міста;
Формування середовища молодіжних лідерів – випускників програми, як середовища для інновацій та громадської роботи;


Етап № І. Базове навчання програми.

Експерти Всесвітнього економічного форуму в Давосі озвучили ключові навички, які знадобляться молоді для успішної кар’єри та життя у 2020 році. Нижче перераховані компетенції надважливі для успішної молодої людини – адже майбутнє диктує умови для молодого покоління і часто формальна освіта не встигає задовольнити робочий ринок і ще менше вона вчить суспільних відносини і так званих «над професійних навичок». Даною освітньою програмою ми будемо навчати компетенції 2020 року для формування відповідальної, соціальної активної та сильної молодої людини.
2015 2020
1. Комплексне розв’язання проблем 1. Комплексне розв’язання проблем
2. Взаємодія з людьми 2. Критичне мислення
3. Уміння керувати людьми 3. Креативність
4. Критичне мислення 4. Уміння керувати людьми
5. Уміння вести переговори 5. Взаємодія з людьми
6. Контроль якості 6. Емоційний інтелект
7. Орієнтація на клієнтів 7. Уміння формувати власну думку та приймати рішення
8. Уміння формувати власну думку та приймати рішення 8. Орієнтація на клієнтів
9. Уміння слухати й запитувати 9. Уміння вести переговори
10. Креативність 10. Гнучкість розуму (вміння швидко переключатися з однієї думки на іншу)
Ми надаємо:
можливість цільового навчання у тренінгах проекту щодо розвитку лідерських навичок: командобудування, таймменеджменту, креативного мислення, конфліктменеджменту та навичок ефективного діалогу;
отримання знань щодо основ громадського сектору, цінностей демократичного суспільства.

Після проходження даного етапу учасники отримують сертифікат і можливість перейти на 2й рівень навчання, де власне вони вже зможуть мати практичну діяльність у рамках програми і створити проект для міста на певну тематику.


Етап № ІІ. Соціальний проект та навчання основ проектного дизайну.

Попередній  етап був певним вступом до практичної роботи, саме покращення чи вирішення певної соціальної проблеми. Власне, проекти мають стосуватися ключових тем та напрямів, які є зараз актуальні для міста. Даний етап теж передбачає 2х денний захід де молоді люди зустрінуться із авторами та реалізаторами соціальних проектів у місті, почують думки працівників органів місцевого самоврядування щодо проблематики у місті. Ключовим елементом буде розробка самого проекту соціальної дії під час другого дня і формування команд за напрямами (екологія, спорт, культура, іт – інновації, тощо). Дані команди мають час і мінімальне фінансування на підготовку своїх проектів та власне звітують за їх реалізацію. Такі команди лише після виконання проекту можуть отримати сертифікацію про проходження 2гого етапу, що дасть можливість отримати пропуск до наступного етапу.

У широкому сенсі концепція проекту передбачає ключові компетенції, котрих молодь навчиться на практиці.

Вивчати:

 1. уміти витягати користь із досвіду;
 2. організовувати взаємозв’язок своїх знань і впорядковувати їх;
 3. організовувати свої власні прийоми вивчення;
 4. уміти вирішувати проблеми;
 5. самостійно займатися своїм навчанням.
  Шукати:
 6. запитувати різні бази даних;
 7. опитувати оточення;
 8. консультуватись в експерта;
 9. одержувати інформацію;
 10. уміти працювати з документами та класифікувати їх.
  Думати:
 11. організовувати взаємозв’язок минулих і дійсних подій;
 12. критично ставитись до того чи іншого аспекту розвитку нашого суспільства;
 13. уміти протистояти непевності та труднощам;
 14. займати позицію в дискусіях і виковувати свої власні думки;
 15. бачити важливість політичного й економічного оточення, в якому проходять навчання та робота;
 16. оцінювати соціальні звички, пов’язані зі здоров’ям, споживанням, а також із навколишнім середовищем;
  Співробітничати:
 17. уміти співробітничати та працювати у групі;
 18. приймати рішення – улагоджувати розбіжності та конфлікти;
 19. уміти домовлятись;
 20. уміти розробляти та виконувати контракти.
 21. Прийматися за справу:
 22. включатись у проект;
 23. нести відповідальність;
 24. входити до групи або колективу та робити свій внесок;
 25. доводити солідарність;
 26. уміти організовувати свою роботу;
 27. уміти користуватись обчислювальними та моделюючими приладами.
  Адаптуватись:
 28. уміти використовувати нові технології інформації та комунікації;
 29. доводити гнучкість перед викликами швидких змін;
 30. показувати стійкість перед труднощами;
 31. уміти знаходити нові рішення.